D-A-D + support THE SANDMEN – K.B. Hallen – 12.04.19

”Sonne shinede da D-A-D smed sikkerhedsselerne”