Casper Clausen – Better Way

”Kompromisløst og gennemført album, skjuler hverken trangen til at eksperimentere eller kærligheden til den alternative musik”