Der er bygget bro imellem Nashville og Danmark

”Nashville Nights er blevet en integreret del af den danske musikscene”